Startseite » 104 Matzkirch (Maciowakrze) II

104 Matzkirch (Maciowakrze) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMatzkirch · · · Maciowakrze
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1882

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 183, b.p. (1882, 1925), sygn. 151, s. 206 (1931), sygn. 40, s. 135 (1927);  APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MATZKIRCH + || KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pień i od góry wbity w niego topór

Publikacje: opis i ryc. Wilpert nr 17; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  104