Startseite » 1052 Waschelwitz (Wasiłowice) I

1052 Waschelwitz (Wasiłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWaschelwitz · · · Wasiłowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1751

Chronologia odcisku: XVIII w.

Wymiary odcisku: 22 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 525, b.p. (1751)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo

Publikacje: –