Startseite » 1053 Waschelwitz (Wasiłowice) II

1053 Waschelwitz (Wasiłowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWaschelwitz · · · Wasiłowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1841

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1841)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN · SIEGEL IN WASCHELOWITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo

Publikacje: –