Startseite » 1063 Wilkau (Wilków) IV

1063 Wilkau (Wilków) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilkau · · · Wilków
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale, Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: 36 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897), sygn. 167, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} + SIEGEL DER GEMEINDE WILKAU + || KREIS / NEUSTADT, O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu pole pieczęci dzielone w słup, po lewej lemiesz skierowany ostrzem w górę i lemiesz skierowany ostrzem w dół, po prawej wspięty wilk

Publikacje: –