Startseite » 1065 Wildgrund (Pokrzywna) II

1065 Wildgrund (Pokrzywna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWildgrund · · · Pokrzywna
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale, Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 18052, s. 72 (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WILSCHGRUND: GEM: S: || NEYSTAETER | CREYS Opis pola pieczęci: litera W, po prawej i lewej lemiesz

Publikacje: –