Startseite » 1071 Zeiselwitz (Czyżowice) IV

1071 Zeiselwitz (Czyżowice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZeiselwitz · · · Czyżowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1832-1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19017, s. 116 (1849), sygn. 15194, b.p. (1915), sygn. 19015, k. 13 (1927); APOp, SP w Prudniku, sygn. 166, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: + ZEISELWITZ · GEM: S: NEUSTAEDTER · KR

Opis pola pieczęci: drzewo, na nim ptak, po obu stronach wysokie drzewo, w dolnej części pola data 1832

Publikacje: –

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1935 r. (APOp, SO w Prudniku, sygn. 20112, k. 7)