Startseite » 1076 Ziabnik (Żabnik) I

1076 Ziabnik (Żabnik) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZiabnik · · · Żabnik
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1836

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, k. 30 (1836)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZABNIGER: GEM: SIGIL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa i cep

Publikacje: –