Startseite » 1080 Zowade (Zawada) III

1080 Zowade (Zawada) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZowade · · · Zawada
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 12405, k. 119 (1886); APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE ZOWADE* || KREIS / NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kwiaty wyrastające z serca

Publikacje: –