Startseite » 1084 Alt Budkowitz (Stare Budkowice) II

1084 Alt Budkowitz (Stare Budkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Budkowitz · · · Stare Budkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1901

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65880, b.p. (1901)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE ALT BUDKOWITZ * || KR. OPPELN.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa, za nim skrzyżowane po prawej cep, po lewej widły

Publikacje: A. Kulla, AG

Uwagi: W 1934 r. na pieczęci ten sam wizerunek, zmiana legendy pieczęci, APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1934)