Startseite » 1089 Antonia (Antoniów)

1089 Antonia (Antoniów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAntonia · · · Antoniów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: 1781 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 120 (1854); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 17 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * COLONIE ANTONIA * || 1781

Opis pola pieczęci: skrzyżowany topór z piłą

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert I.1