Startseite » 1091 Biadacz (Biadacz) II

1091 Biadacz (Biadacz) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBiadacz · · · Biadacz
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 78579, b.p. (1930); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 282 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BIADACZ || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie niepełne ciągłe} krzyż pasyjny z promieniami

Publikacje: opis Wilpert, I.2