Startseite » 1095 Biestrzinnik (Biestrzynnik) II

1095 Biestrzinnik (Biestrzynnik) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBiestrzinnik · · · Biestrzynnik
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w. – 1926

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 17 (1833); SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 143, b.p. (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN : SIEG : BIESTRZINIK || OPPELN : | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} sosna na murawie

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.4