Startseite » 11 Borislawitz (Borzysławice) II

11 Borislawitz (Borzysławice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorislawitz · · · Borzysławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1205, s. 174 (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BORISLAWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu sosna, przed nią piła

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 11

Schlagwörter: