Startseite » 1101 Borrek (Borki, dziś część Opola) I

1101 Borrek (Borki, dziś część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorrek · · · Borki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 20 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 17 (1833); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} topór w słup

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.8