Startseite » 1102 Borrek (Borki, dziś część Opola) II

1102 Borrek (Borki, dziś część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorrek · · · Borki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE [[SIE]]GEL ZU BORREK * ||KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} topór w słup skierowany ostrzem w dół

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.8