Startseite » 1105 Bowallno (Wawelno) III

1105 Bowallno (Wawelno) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBowallno · · · Wawelno
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 296 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE · SIEGEL BOWALLNO * ||OPPELNER KREIS

Opis pola pieczęci: serce ze skrzydłami, na nim siedzący ptak

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.9, ryc. 36

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1936 r. (APOp, RO, sygn. 60146, b.p.)