Startseite » 112 Militsch (Milice)  

112 Militsch (Milice)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMilitsch · · · Milice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1935

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 198 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1204, s. 62 (1912); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. 575 (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE MILITSCH * || KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, pomiędzy dwoma stogami

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 112