Startseite » 1128 Comprachtschütz (Komprachcice) II

1128 Comprachtschütz (Komprachcice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComprachtschütz · · · Komprachcice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 19 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COMPRACHZITZ GEM S || IN · OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop w kapeluszu wsparty prawą ręką o laskę, palący fajkę, po jego prawej i lewej stronie po trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert I.62, A. Kulla,

AG