Startseite » 1129 Comprachtschütz (Komprachcice) III

1129 Comprachtschütz (Komprachcice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComprachtschütz · · · Komprachcice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: 1. poł. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 202 (1906)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE COMPRACHCZÜTZ || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: chłop w kapeluszu wsparty prawą ręką o laskę, palący fajkę, po jego prawej i lewej stronie po trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert I.62, A. Kulla,

AG