Startseite » 1136 Dammratsch (Domaradz) II

1136 Dammratsch (Domaradz) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDammratsch · · · Domaradz
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 312 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DAMMRATSCH GEM. SIEGEL || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi skrzyżowane cep z kosą, przed nimi ptak (łabędź?) na podstawie

Publikacje: opis Wilpert I.23, ryc. 3, A. Kulla, AG