Startseite » 1137 Dammratschhammer (Domaradzka Kuźnia) I

1137 Dammratschhammer (Domaradzka Kuźnia) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDammratschhammer · · · Domaradzka Kuźnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 20 (1833); APOp, SO w Kluczborku, sygn. 5573, k. 47 (1828)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} G : S DAMRATSCH : HAMER : || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} młot w pas

Publikacje: opis Wilpert I.24, A. Kulla, AG