Startseite » 1138 Dammratschhammer (Domaradzka Kuźnia) II

1138 Dammratschhammer (Domaradzka Kuźnia) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDammratschhammer · · · Domaradzka Kuźnia
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 313 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE DAMMRATSCHHAMMER || KREIS OPPELN | *

Opis pola pieczęci: leżący młot ostrzem w górę

Publikacje: A. Kulla, AG