Startseite » 115 Mistitz (Miejsce Odrzańskie)

115 Mistitz (Miejsce Odrzańskie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMistitz · · · Miejsce Odrzańskie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1876

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 186, b.p. (1876 – 1933), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 133 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MISTITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu brony, nad nimi ptak

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 115