Startseite » 1152 Dombrowka (Dąbrówka Górna) I

1152 Dombrowka (Dąbrówka Górna) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDombrowka · · · Dąbrówka Górna
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21a (1833); APOp, SO w Krapkowicach, sygn. 358, s. 58 (1822), sygn. 1085, b.p. (1823), sygn. 337, 64 (1841), sygn. 2578, s. 312 (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DOMBROWKA · GEM S || IN OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: roślina o pięciu łodygach (zboże?), po prawej i lewej sierp skierowany do środka pola

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.33