Startseite » 1157 Dziekanstwo (Dziekaństwo) II

1157 Dziekanstwo (Dziekaństwo) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDziekanstwo · · · Dziekaństwo
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: pocz. XX w.

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: A. Kulla, AG

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde Dziekanstwo || Kreis Oppeln

Opis pola pieczęci: koń w biegu skierowany w prawo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.35