Startseite » 1164 Fallmirowitz (Falmirowice) I

1164 Fallmirowitz (Falmirowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFallmirowitz · · · Falmirowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21b (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[GEM. SIG. FALLMIRO]]WITZ || OPPELN | [[CREYS]]

Opis pola pieczęci: na podłożu wysoki krzyż pomiędzy dwoma sosnami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 37, ryc. nr 4