Startseite » 117 Nesselwitz (Pokrzywnica) II

117 Nesselwitz (Pokrzywnica) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNesselwitz · · · Pokrzywnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 196, 197 (1927), sygn. 187, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE NESSELWITZ * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pług skierowany w prawo, nad nim cztery ptaki

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 117