Startseite » 1179 Gorek (Górki) I

1179 Gorek (Górki) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGorek · · · Górki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833); GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 3194, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GOREKE[.] · GEM : SIGL || IN OPPELE: | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 45