Startseite » 1184 Grabczok (Grabczok) I

1184 Grabczok (Grabczok) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrabczok · · · Grabczok
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • GRABCZOK KOLONY SIEG:

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy topole

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 47