Startseite » 1185 Grabczok (Grabczok) II

1185 Grabczok (Grabczok) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrabczok · · · Grabczok
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 364 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE • GRABCZOK || OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy topole

Publikacje: A. Kulla, AG; opis Wilpert, I. 47, ryc. nr 37