Startseite » 1186 Gräfenort (Grotowice, obecnie część Opola) I

1186 Gräfenort (Grotowice, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGräfenort · · · Grotowice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833); APOp, USC w Grodźcu, sygn. 101, s. 1 (1882)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE · GRAEVENORT : IN || OPELER | · CREYS ·

Opis pola pieczęci: chłop z sierpem przy pracy, po lewej i prawej zboże

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 48