Startseite » 1188 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) I

1188 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGroschowitz · · · Groszowice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833); GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 3194, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GROSCHOWIZ [[G]]EM SIG || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: kobieta z mieczem w prawej i połową koła w lewej ręce św. Katarzyna

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 49; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 466