Startseite » 1190 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) III

1190 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGroschowitz · · · Groszowice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1937

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 50206, b.p. (1933, 1937)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSCHOWITZ, KR. OPPELN * || XXX

Opis pola pieczęci: kobieta z mieczem w prawej i połową koła w lewej ręce – św. Katarzyna

Publikacje: A. Kulla, AG