Startseite » 1194 Gross Döbern (Dobrzeń Wielki) IV

1194 Gross Döbern (Dobrzeń Wielki) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Döbern · · · Dobrzeń Wielki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65661, b.p. (1928), sygn. 54571, b.p. (1930); Wydział I sygn. 110921, s. 45 (1925)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSS-DÖBERN * || KREIS | OPPELN.

Opis pola pieczęci: kościół

Publikacje: opis Wilpert, I. 29