Startseite » 1195 Gross Kottorz (Kotórz Wielki) I

1195 Gross Kottorz (Kotórz Wielki) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Kottorz · · · Kotórz Wielki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 263 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GROS KOTTORS GEM S || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: kościół

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 67, ryc. 26; J. Farys, KZT, cz. 1: Dzieje gminy, Opole 2013, cz. 6 Kotórz Wielki; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 463