Startseite » 1197 Gross Schimnitz (Zimnice Wielkie) I

1197 Gross Schimnitz (Zimnice Wielkie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Schimnitz · · · Zimnice Wielkie
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 30 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 265 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM: SIEG. GR. SCHUMNIZ || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z motyką (drwal z toporem?) na ramieniu

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 107