Startseite » 1198 Gross Schimnitz (Zimnice Wielkie) II

1198 Gross Schimnitz (Zimnice Wielkie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Schimnitz · · · Zimnice Wielkie
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 78547, b.p. (1930); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 379 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSS- SCHIMNITZ * || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: chłop z motyką (drwal z toporem?) na ramieniu

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 107