Startseite » 1200 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) II

1200 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrudschütz · · · Grudzice, obecnie dzielnica Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Tiere

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: XVIII w. – 1831

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 6 (1831); GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 3194, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GRVTZICKI GMIN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na gałęzi dwa ptaki skierowane ku sobie

Publikacje: –