Startseite » 1202 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) IV

1202 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrudschütz · · · Grudzice, obecnie dzielnica Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1913

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 3598, b.p. (1913), APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 381 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GRUDSCHÜTZ || OPPELNER | KREIS.

Opis pola pieczęci: misa z ziarnami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 50, ryc. 10