Startseite » 1208 Hirschfelde (Kaniów)

1208 Hirschfelde (Kaniów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHirschfelde · · · Kaniów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 22 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE HIRSCHFELDE || OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: jeleń w skoku skierowany w prawo, po prawej trzy drzewa

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 53