Startseite » 122 Ostrosnitz (Ostrożnica)

122 Ostrosnitz (Ostrożnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOstrosnitz · · · Ostrożnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1904

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 193, b.p. (1886, 1902, 1904, 1911, 1919, 1920, 1928, 1930), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 10356, b.p. (1868), sygn. 10056, b.p. (1888)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE OSTROSNITZ + || KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pięć kłosów zboża, po lewej i prawej stronie sierp skierowany ostrzem do środka pola

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 122