Startseite » 1220 Kempa (Kępa) II

1220 Kempa (Kępa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKempa · · · Kępa
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 47028, b.p. (1932); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 407 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KEMPA || KREIS OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa i cep

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 59