Startseite » 1222 Klein Kottorz (Kotórz Mały) I

1222 Klein Kottorz (Kotórz Mały) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Kottorz · · · Kotórz Mały
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1833), GSA, I. HA, Rep 46b, Schlesien seit 1740, sygn. 3194, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM: SIG: KL: KOTTORS || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w pas, skierowany w lewo, nad nim trzy kłosy

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 68, ryc. nr 9; J. Farys, KZT, cz. 1: Dzieje gminy, Opole 2013, cz. 5 Kotórz Mały