Startseite » 1225 Kobyllno (Kobylno) I

1225 Kobyllno (Kobylno) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKobyllno · · · Kobylno
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 133 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KOBYLNO. || OPPELNER | KREIS.

Opis pola pieczęci: kobyła skierowana w prawo, pod nią źrebię przy karmieniu

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 60