Startseite » 1231 Königlich Dombrowka (Dąbrówka Dolna) II

1231 Königlich Dombrowka (Dąbrówka Dolna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKöniglich Dombrowka · · · Dąbrówka Dolna
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 63576, b.p. (1925), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KÖNIGLICH DOMBROWKA || KREIS | OPPELN. (pod napisem mały ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} monogram FR

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 34