Startseite » 1238 Konty (Kąty Opolskie) II

1238 Konty (Kąty Opolskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKonty · · · Kąty Opolskie
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SIEGEL * || KONTY | OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rybak w kapeluszu, z wiosłem w wodzie, na łódce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 64, ryc. 23