Startseite » 1241 Krascheow (Krasiejów) I

1241 Krascheow (Krasiejów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrascheow · · · Krasiejów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 11461, k. 9 (1805); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1833); sygn. 675, s. 53 (1858); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 146 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KRASCHEOW GEM: S: || IN · OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: snop zboża, za nim skrzyżowane dwie pary grabi

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 65