Startseite » 1242 Krascheow (Krasiejów) II

1242 Krascheow (Krasiejów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrascheow · · · Krasiejów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1889

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 64705, b.p. (1889), SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KRASCHEOW. * || KREIS OPPELN.

Opis pola pieczęci: snop zboża, za nim skrzyżowane dwie pary grabi

Publikacje: opis Wilpert, I. 65