Startseite » 1249 Kupp (Kup) III

1249 Kupp (Kup) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKupp · · · Kup
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65829, b.p. (1928, 1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KUPPER GEMEINDESIEGEL || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: dwa piętrowe budynki, nad nimi dwa drzewa, po lewej kościół

Publikacje: opis Wilpert, I. 73