Startseite » 125 Pirchwitz   (Pierzchowice)

125 Pirchwitz   (Pierzchowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPirchwitz · · · Pierzchowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 195 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE PIRCHWITZ * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drzewo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 125